کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل سراسری ۹۵ – ۹۶

رشته اتاق عمل یکی از رشته هایی است که در شاخه علوم پزشکی تدریس می شود و اگر شما داوطلبان به رشته های حوزه پزشکی علاقه مند بوده و  همچنین دارای دقت و توجه لازم در کار هستید پس می توانید رشته اتاق عمل را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب نموده و پس از فارغ التحصیلی در بیمارستان ها به عنوان تکنسینن اتاق عمل مشغول به کار شوید. جهت معرفی بیشتر این رشته لازم است که بگوییم فارغ التحصیلان در این حوزه در اتاق عمل کمک های لازم را به جراحان هنگام جراحی و همچنین دستیار جراحان در حین عمل می باشند. با توجه به افزایش  مراکز بیمارستانی وجود تکنسین های اتاق عمل روز به روز در بیمارستان ها احساس می شود به همین جهت این رشته دارای بازارکار و شرایط کاری مناسبی می باشد و به طور کلی می توانیم بگوییم که فارغ التحصیلان این رشته وظیفه دارند در مسائل فنی ، جراحان را در اتاق عمل یاری نمایند.  لازم به ذکر است که قبولی دررشته اتاق عمل هم در انتخاب رشته کنکور ۹۶ و هم در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ نیز ممکن است و  داوطلبانی که در انتخاب رشته اصلی موفق به قبولی نشده اند می توانند شانس خود را برای قبولی در اینن دوره ها امتحان نمایند.

یکی از مواردی که لازم دانستیم شما داوطلبان را آگاه نماییم این است که برای انجام یک انتخاب رشته صحیح و مورد علاقه بهتر است از رتبه های قبولی رشته اتاق عمل سال های قبل اطلاعات کافی داشته باشید.در انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اتاق عمل سراسری ۹۵ بسیار کارآمد و کمک کننده می باشد.در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده خواهید کرد.همچنین برای دریافت مشاوره تحصیلی می توانید از بخش نظرات با مشاوران ایران مشاوره در تماس باشید.

 

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۲۸۸۳ رتبه کشوری : ۹۱۷۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۴۸%
عربی ۶۰%
معارف ۹۰%
زبان ۷۰%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۳۸%
زیست شناسی ۵۸%
فیزیک ۳۱%
شیمی ۳۱%

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۵۸۰۳ رتبه کشوری : ۱۹۵۸۶
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۸%
عربی ۷۸%
معارف ۶۲%
زبان ۶۲%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۲۳%
زیست شناسی ۵۰%
فیزیک ۵%
شیمی ۳۰%

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه قزوین – روزانه – منطقه ۳ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۳۱۲۸ رتبه کشوری : ۱۵۰۴۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۰%
عربی ۶۲%
معارف ۶۹%
زبان ۳۷%
زمین شناسی ۲%
ریاضیات ۲۳%
زیست شناسی ۴۰%
فیزیک ۵۸%
شیمی ۲۴%

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عملدولتی دانشگاه شیراز – روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۱۰۰۷۴ رتبه کشوری : ۲۱۶۱۱
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۰%
عربی ۱۳%
معارف ۴۹%
زبان ۴۴%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۱۶%
زیست شناسی ۴۷%
فیزیک ۳۶%
شیمی ۴۲%

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۳۸۰۱ رتبه کشوری : ۱۲۳۵۳
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۴۸%
عربی ۵۰%
معارف ۷۴%
زبان ۶۹%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۴۲%
زیست شناسی ۴۹%
فیزیک ۳۴%
شیمی ۳۶%

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه بقیه الله – روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۴۷۰۴ رتبه کشوری : ۹۸۹۹
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۴۹%
عربی ۴۹%
معارف ۵۷%
زبان ۴۰%
زمین شناسی ۲۶%
ریاضیات ۴۰%
زیست شناسی ۴۰%
فیزیک ۲۶%
شیمی ۳۶%

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه جندی شاپور اهواز – روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۴۶۴۹ رتبه کشوری : ۹۷۸۳
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۲%
عربی ۵۳%
معارف ۵۲%
زبان ۶۰%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۳۴%
زیست شناسی ۶۲%
فیزیک ۲۴%
شیمی ۴۶%

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه ایران – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۳۹۴۷ رتبه کشوری : ۱۲۸۱۴
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۲%
عربی ۶۶%
معارف ۷۰%
زبان ۸۴%
زمین شناسی ۹%
ریاضیات ۳۲%
زیست شناسی ۱۵%
فیزیک ۴۷%
شیمی ۲۱%

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۲۹۲۳ رتبه کشوری : ۹۳۳۴
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۲%
عربی ۷۰%
معارف ۷۳%
زبان ۵۴%
زمین شناسی ۶%
ریاضیات ۴۰%
زیست شناسی ۳۶%
فیزیک ۵۶%
شیمی ۳۰%

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شاهد تهران – روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : ۸۸۴۲ رتبه کشوری : ۱۸۸۲۹
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۲%
عربی ۵۲%
معارف ۷۸%
زبان ۴۴%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۲۵%
زیست شناسی ۳۴%
فیزیک ۵۰%
شیمی ۱۹%

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ –

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *