کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

رشته حسابداری در چندین سال گذشته در کنکور سراسری و گروه علوم انسانی بسیار پرطرفدار بوده و دانشجویان بسیاری را به سمت دانشکده های حسابداری جذب کرده است به همین خاطر لازم دانستیم تعریف مختصری از این رشته برای شما داوطلبان ارائه نماییم.رشته حسابداری یک نوع سیستم است که به فرایند جمع آوری ،طبقه بندی،ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی می پردازد تا مدیران سازمان ها و یا مقامات مالیاتی از اطلاعات آن استفاده لازم را نمایند.علاقه مندان به رشته حسابداری بایستی در رشته های ریاضی و ادبیات فارسی به منظور نگارش توانایی لازم را کسب نمایند تا در این رشته موفق شوند. رشته ی حسابداری از جمله رشته هایی است که تعداد فارغ التحصیلان آن بسیار محدود بوده زیرا که تمامی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به حسابداران مالی نیازمند می باشند. همچنین در ادامه مرکز ایران مشاوره چندین نمونه ازکارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 – 96 رابرایتان فراهم نموده اند تا شما داوطلبان با استفاده از رتبه قبولی های سال گذشته انتخاب رشته ای صحیح داشته باشید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 185 رتبهه کشوری : 521
نام درس درصد
ادبیات فارسی 61%
عربی 58%
معارف 70%
زبان 66%
ریاضی 45%
اقتصاد 91%
ادبیات تخصصی 82%
عربی تخصصی 50%
تاریخ وجغرافیا 51%
علوم اجتماعی 45%
فلسفه ومنطق 38%
روانشناسی 76%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 577 رتبه کشوری : 1565
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 44%
معارف 52%
زبان 24%
ریاضی 49%
اقتصاد 78%
ادبیات تخصصی 68%
عربی تخصصی 44%
تاریخ وجغرافیا 29%
علوم اجتماعی 44%
فلسفه ومنطق 18%
روانشناسی 66%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 228 رتبه کشوری : 649
نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 68%
معارف 67%
زبان 37%
ریاضی 30%
اقتصاد 87%
ادبیات تخصصی 72%
عربی تخصصی 87%
تاریخ وجغرافیا 7%
علوم اجتماعی 67%
فلسفه ومنطق 26%
روانشناسی 70%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی علامه طباطبایی – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 417 رتبهه کشوری : 861
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50%
عربی 77%
معارف 64%
زبان 32%
ریاضی 18%
اقتصاد 66%
ادبیات تخصصی 51%
عربی تخصصی 75%
تاریخ وجغرافیا 41%
علوم اجتماعی 68%
فلسفه ومنطق 33%
روانشناسی 88%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی علامه طباطبایی – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1990 رتبه کشوری : 7580
نام درس درصد
ادبیات فارسی 23%
عربی 52%
معارف 39%
زبان 0%
ریاضی 7%
اقتصاد 64%
ادبیات تخصصی 26%
عربی تخصصی 28%
تاریخ وجغرافیا 1%
علوم اجتماعی 45%
فلسفه ومنطق 16%
روانشناسی 74%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1455 رتبه کشوری : 5993
نام درس درصد
ادبیات فارسی 25%
عربی 18%
معارف 9%
زبان 24%
ریاضی 23%
اقتصاد 51%
ادبیات تخصصی 21%
عربی تخصصی 23%
تاریخ وجغرافیا 31%
علوم اجتماعی 20%
فلسفه ومنطق 40%
روانشناسی 68%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 815 رتبه کشوری : 1835
نام درس درصد
ادبیات فارسی 59%
عربی 46%
معارف 44%
زبان 14%
ریاضی 32%
اقتصاد 85%
ادبیات تخصصی 55%
عربی تخصصی 55%
تاریخ وجغرافیا 4%
علوم اجتماعی 60%
فلسفه ومنطق 17%
روانشناسی 70%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2384 رتبه کشوری : 6363
نام درس درصد
ادبیات فارسی 22%
عربی 0%
معارف 69%
زبان 29%
ریاضی 73%
اقتصاد 84%
ادبیات تخصصی 3%
عربی تخصصی 0%
تاریخ وجغرافیا 0%
علوم اجتماعی 40%
فلسفه ومنطق 0%
روانشناسی 76%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4212 رتبه کشوری : 13356
نام درس درصد
ادبیات فارسی 26%
عربی 25%
معارف 24%
زبان 0%
ریاضی 29%
اقتصاد 49%
ادبیات تخصصی 10%
عربی تخصصی -5%
تاریخ وجغرافیا 13%
علوم اجتماعی 36%
فلسفه ومنطق 4%
روانشناسی 59%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی دانشگاه الزهرا – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 328 رتبه کشوری : 2012
نام درس درصد
ادبیات فارسی 48%
عربی 56%
معارف 50%
زبان 40%
ریاضی 20%
اقتصاد 73%
ادبیات تخصصی 34%
عربی تخصصی 55%
تاریخ وجغرافیا 35%
علوم اجتماعی 40%
فلسفه ومنطق 37%
روانشناسی 53%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی دانشگاه الزهرا – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1434 رتبه کشوری : 3799
نام درس درصد
ادبیات فارسی 41%
عربی 48%
معارف 35%
زبان 4%
ریاضی 15%
اقتصاد 67%
ادبیات تخصصی 37%
عربی تخصصی 44%
تاریخ وجغرافیا 20%
علوم اجتماعی 50%
فلسفه ومنطق 15%
روانشناسی 64%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1088 رتبهه کشوری : 2633
نام درس درصد
ادبیات فارسی 29%
عربی 60%
معارف 50%
زبان 21%
ریاضی 55%
اقتصاد 60%
ادبیات تخصصی 37%
عربی تخصصی 61%
تاریخ وجغرافیا 0%
علوم اجتماعی 35%
فلسفه ومنطق 30%
روانشناسی 73%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1207 رتبه کشوری : 3220
نام درس درصد
ادبیات فارسی 59%
عربی 56%
معارف 37%
زبان 9%
ریاضی 5%
اقتصاد 41%
ادبیات تخصصی 55%
عربی تخصصی 38%
تاریخ وجغرافیا 37%
علوم اجتماعی 39%
فلسفه ومنطق 27%
روانشناسی 66%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 792 رتبهه کشوری : 2111
نام درس درصد
ادبیات فارسی 38%
عربی 33%
معارف 61%
زبان 12%
ریاضی 51%
اقتصاد 68%
ادبیات تخصصی 33%
عربی تخصصی 21%
تاریخ وجغرافیا 21%
علوم اجتماعی 65%
فلسفه ومنطق 24%
روانشناسی 70%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1016 رتبه کشوری : 4642
نام درس درصد
ادبیات فارسی 47%
عربی 23%
معارف 62%
زبان 0%
ریاضی 14%
اقتصاد 72%
ادبیات تخصصی 17%
عربی تخصصی 12%
تاریخ وجغرافیا 1%
علوم اجتماعی 45%
فلسفه ومنطق 31%
روانشناسی 65%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2511 رتبه کشوری : 8983
نام درس درصد
ادبیات فارسی 32%
عربی 30%
معارف 46%
زبان 21%
ریاضی 3%
اقتصاد 40%
ادبیات تخصصی 30%
عربی تخصصی 16%
تاریخ وجغرافیا 21%
علوم اجتماعی 43%
فلسفه ومنطق 12%
روانشناسی 58%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2921 رتبه کشوری : 7791
نام درس درصد
ادبیات فارسی 40%
عربی 14%
معارف 35%
زبان -2%
ریاضی 15%
اقتصاد 47%
ادبیات تخصصی 20%
عربی تخصصی 15%
تاریخ وجغرافیا 28%
علوم اجتماعی 18%
فلسفه ومنطق 30%
روانشناسی 56%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1310 رتبهه کشوری : 5583
نام درس درصد
ادبیات فارسی 32%
عربی 13%
معارف 46%
زبان 28%
ریاضی 43%
اقتصاد 77%
ادبیات تخصصی 16%
عربی تخصصی 1%
تاریخ وجغرافیا 5%
علوم اجتماعی 20%
فلسفه ومنطق 13%
روانشناسی 76%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1059 رتبه کشوری : 2810
نام درس درصد
ادبیات فارسی 35%
عربی 52%
معارف 46%
زبان 45%
ریاضی 14%
اقتصاد 60%
ادبیات تخصصی 42%
عربی تخصصی 59%
تاریخ وجغرافیا 16%
علوم اجتماعی 55%
فلسفه ومنطق 25%
روانشناسی 62%

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 – 96

 

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 95 – 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 95 – 96 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – مشاوره تحصیلی تلفنی – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور 97 – مشاوره تلفنی کنکور – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – دندانپزشکی بدون کنکور – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی – مصاحبه دکتری سراسری 96 – پرستاری بدون کنکور – ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 – راهنمای دریافت امریه سربازی – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه – حذفیات کنکور 96 – منابع کنکور تجربی 97 – جمع بندی کنکور 96 – بهترین منابع کنکور 97 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 – میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان – میزان شهریه دانشگاه آزاد 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 کارشناسی ارشد و دکتری – کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96  – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد 96 – بودجه بندی کنکور 96 – تاریخ برگزاری کنکور 96 – جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 96 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – مشاوره کنکور 97 – اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا – شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان – میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 – میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت – بهترین دی وی دی های کنکور – کارنامه سبز کنکور چیست – اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری 96 – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد 95 – 96 – شرایط دکتری بدون آزمون – شرایط تحصیل پزشکی در کانادا – انتخاب رشته نهم به دهم – شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان – میزان تاثیر معدل در کنکور 97 – ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 – شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون – میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 – شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 96 – 97 – دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی – شرایط رشته های دارای تعهد خدمت – شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد – از شیمی دارویی به داروسازی – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 – ثبت نام مدارس شاهد 96 – 97 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – کنکور ریاضی 96 – کنکور انسانی 96 – آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 95 – 96 – تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 – 97 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کنکور هنر 96 – کنکور منحصرا زبان 96 – ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97 – کنکور تجربی 96 – اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 – اعلام نتایج کنکور سراسری 96 – هوشبری بدون کنکور – مامایی بدون کنکور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *