کارنامه و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

در هر جامعه ای به افرادی نیاز است که بتوانند آموزش های لازم را جهت پیشگیری و حل مسائل بحران زا به مردم جامعه ارائه نمایند. افرادی که فارغ التحصیلان رشته راهنمایی و مشاوره می باشند در جهت راهنمایی و کمک به تعارضات و مسائلی که برای افراد پیش می آید در مراکز و کلینیک های مشاوره مشغول به کار بوده و با یاری  مراجعین مشکل را حل می نمایند.توانایی مورد نیاز برای تحصیل و کار در این رشته شامل ، آگاهی از مسائل اقتصادی ، سیاسی ، مذهبی ، اجتماعی ، تعلیم و تربیت و … می باشد. شما داوطلبان می توانید این رشته را تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده و مدرک آن را کسب نمایید.به طور کلی می توانیم بگوییم که رشته راهنمای و مشاوره از زیرمجموعه های علوم انسانی است که دروس آن در جهت رشد ، ابعاد مختلف شخصیت انسان ها پیشگیری و حل مسائل و اختلالات می باشد.

همچنین مرکز ایران مشاوره در ادامه به منظور آشنایی و همراهی شما در زمینه انتخاب رشته 96  چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری 95 – 96 رابرایتان فراهم نموده اند.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1414 رتبه کشوری : 3578
نام درس درصد
ادبیات فارسی 42%
عربی 32%
معارف 63%
زبان 8%
ریاضی 0%
اقتصاد 72%
ادبیات تخصصی 52%
عربی تخصصی 41%
تاریخ وجغرافیا 20%
علوم اجتماعی 66%
فلسفه ومنطق 34%
روانشناسی 72%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 921 رتبه کشوری : 2467
نام درس درصد
ادبیات فارسی 46%
عربی 45%
معارف 74%
زبان 27%
ریاضی 0%
اقتصاد 69%
ادبیات تخصصی 58%
عربی تخصصی 54%
تاریخ وجغرافیا 10%
علوم اجتماعی 77%
فلسفه ومنطق 35%
روانشناسی 70%

رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 206 رتبه کشوری : 1442
نام درس درصد
ادبیات فارسی 43%
عربی 45%
معارف 62%
زبان 7%
ریاضی 19%
اقتصاد 65%
ادبیات تخصصی 40%
عربی تخصصی 69%
تاریخ وجغرافیا 32%
علوم اجتماعی 67%
فلسفه ومنطق 31%
روانشناسی 71%

درصد و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 105 رتبه کشوری : 317
نام درس درصد
ادبیات فارسی 78%
عربی 75%
معارف 56%
زبان 35%
ریاضی 35%
اقتصاد 74%
ادبیات تخصصی 77%
عربی تخصصی 87%
تاریخ وجغرافیا 58%
علوم اجتماعی 74%
فلسفه ومنطق 32%
روانشناسی 72%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 824 رتبه کشوری : 3988
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 16%
معارف 66%
زبان 8%
ریاضی 4%
اقتصاد 83%
ادبیات تخصصی 47%
عربی تخصصی 16%
تاریخ وجغرافیا 44%
علوم اجتماعی 64%
فلسفه ومنطق 11%
روانشناسی 76%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3133 رتبه کشوری : 10618
نام درس درصد
ادبیات فارسی 21%
عربی 13%
معارف 36%
زبان 1%
ریاضی 0%
اقتصاد 63%
ادبیات تخصصی 36%
عربی تخصصی 14%
تاریخ وجغرافیا 25%
علوم اجتماعی 52%
فلسفه ومنطق 20%
روانشناسی 66%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی کرمانشاه – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 679 رتبه کشوری : 1846
نام درس درصد
ادبیات فارسی 46%
عربی 59%
معارف 77%
زبان 0%
ریاضی 1%
اقتصاد 74%
ادبیات تخصصی 56%
عربی تخصصی 74%
تاریخ وجغرافیا 14%
علوم اجتماعی 39%
فلسفه ومنطق 45%
روانشناسی 69%

رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی کرمانشاه   – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 522 رتبه کشوری : 2854
نام درس درصد
ادبیات فارسی 51%
عربی 29%
معارف 66%
زبان 4%
ریاضی 10%
اقتصاد 87%
ادبیات تخصصی 34%
عربی تخصصی 17%
تاریخ وجغرافیا 35%
علوم اجتماعی 54%
فلسفه ومنطق 27%
روانشناسی 76%

درصد و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3514 رتبه کشوری : 9303
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50%
عربی 9%
معارف 39%
زبان 20%
ریاضی 5%
اقتصاد 52%
ادبیات تخصصی 29%
عربی تخصصی 15%
تاریخ وجغرافیا 45%
علوم اجتماعی 40%
فلسفه ومنطق 9%
روانشناسی 32%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 685 رتبه کشوری : 3539
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 35%
معارف 68%
زبان 0%
ریاضی 16%
اقتصاد 81%
ادبیات تخصصی 14%
عربی تخصصی 8%
تاریخ وجغرافیا 0%
علوم اجتماعی 96%
فلسفه ومنطق -1%
روانشناسی 89%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2064 رتبه کشوری : 7754
نام درس درصد
ادبیات فارسی 33%
عربی 47%
معارف 57%
زبان 0%
ریاضی -6%
اقتصاد 86%
ادبیات تخصصی 0%
عربی تخصصی 47%
تاریخ وجغرافیا 35%
علوم اجتماعی 49%
فلسفه ومنطق 14%
روانشناسی 94%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید با هنراصفهان  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1373 رتبه کشوری : 3638
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 37%
معارف 52%
زبان 2%
ریاضی 10%
اقتصاد 83%
ادبیات تخصصی 46%
عربی تخصصی 57%
تاریخ وجغرافیا 8%
علوم اجتماعی 32%
فلسفه ومنطق 19%
روانشناسی 62%

رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید با هنراصفهان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1546 رتبه کشوری : 6259
نام درس درصد
ادبیات فارسی 18%
عربی 25%
معارف 44%
زبان 7%
ریاضی 11%
اقتصاد 80%
ادبیات تخصصی 30%
عربی تخصصی 17%
تاریخ وجغرافیا 25%
علوم اجتماعی 30%
فلسفه ومنطق 23%
روانشناسی 64%

درصد و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5100 رتبه کشوری : 15640
نام درس درصد
ادبیات فارسی 21%
عربی 29%
معارف 37%
زبان 0%
ریاضی 0%
اقتصاد 58%
ادبیات تخصصی 22%
عربی تخصصی 21%
تاریخ وجغرافیا 20%
علوم اجتماعی 29%
فلسفه ومنطق 11%
روانشناسی 67%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید چمران تهران  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 812 رتبه کشوری : 3956
نام درس درصد
ادبیات فارسی 33%
عربی 42%
معارف 67%
زبان 1%
ریاضی 0%
اقتصاد 67%
ادبیات تخصصی 46%
عربی تخصصی 55%
تاریخ وجغرافیا 43%
علوم اجتماعی 70%
فلسفه ومنطق 21%
روانشناسی 71%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3670 رتبه کشوری : 11997
نام درس درصد
ادبیات فارسی 38%
عربی 18%
معارف 25%
زبان 0%
ریاضی 0%
اقتصاد 63%
ادبیات تخصصی 19%
عربی تخصصی 10%
تاریخ وجغرافیا 62%
علوم اجتماعی 34%
فلسفه ومنطق 0%
روانشناسی 74%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره  دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 425 رتبه کشوری : 1166
نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 62%
معارف 42%
زبان 8%
ریاضی 72%
اقتصاد 76%
ادبیات تخصصی 34%
عربی تخصصی 49%
تاریخ وجغرافیا 38%
علوم اجتماعی 40%
فلسفه ومنطق 26%
روانشناسی 87%

رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره  دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1937 رتبه کشوری : 5178
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 49%
معارف 47%
زبان 9%
ریاضی 4%
اقتصاد 81%
ادبیات تخصصی 45%
عربی تخصصی 27%
تاریخ وجغرافیا 13%
علوم اجتماعی 59%
فلسفه ومنطق 11%
روانشناسی 67%

درصد و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 693 رتبه کشوری : 3562
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 30%
معارف 51%
زبان 5%
ریاضی 15%
اقتصاد 67%
ادبیات تخصصی 54%
عربی تخصصی 12%
تاریخ وجغرافیا 49%
علوم اجتماعی 50%
فلسفه ومنطق 11%
روانشناسی 59%

آخرین رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2032 رتبه کشوری : 7687
نام درس درصد
ادبیات فارسی 34%
عربی 37%
معارف 36%
زبان 7%
ریاضی 0%
اقتصاد 47%
ادبیات تخصصی 45%
عربی تخصصی 29%
تاریخ وجغرافیا 33%
علوم اجتماعی 74%
فلسفه ومنطق 12%
روانشناسی 64%

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری 95 – 96

 

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 95 – 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 95 – 96 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – مشاوره تحصیلی تلفنی – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور 97 – مشاوره تلفنی کنکور – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – دندانپزشکی بدون کنکور – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی – مصاحبه دکتری سراسری 96 – پرستاری بدون کنکور – ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 – راهنمای دریافت امریه سربازی – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه – حذفیات کنکور 96 – منابع کنکور تجربی 97 – جمع بندی کنکور 96 – بهترین منابع کنکور 97 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 – میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان – میزان شهریه دانشگاه آزاد 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 کارشناسی ارشد و دکتری – کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96  – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد 96 – بودجه بندی کنکور 96 – تاریخ برگزاری کنکور 96 – جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 96 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – مشاوره کنکور 97 – اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا – شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان – میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 – میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت – بهترین دی وی دی های کنکور – کارنامه سبز کنکور چیست – اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری 96 – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد 95 – 96 – شرایط دکتری بدون آزمون – شرایط تحصیل پزشکی در کانادا – انتخاب رشته نهم به دهم – شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان – میزان تاثیر معدل در کنکور 97 – ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 – شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون – میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 – شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 96 – 97 – دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی – شرایط رشته های دارای تعهد خدمت – شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد – از شیمی دارویی به داروسازی – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 – ثبت نام مدارس شاهد 96 – 97 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – کنکور ریاضی 96 – کنکور انسانی 96 – آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 95 – 96 – تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 – 97 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کنکور هنر 96 – کنکور منحصرا زبان 96 – ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97 – کنکور تجربی 96 – اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 – اعلام نتایج کنکور سراسری 96 – هوشبری بدون کنکور – مامایی بدون کنکور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *