کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

رشته بینایی سنجی را علم مراقبت های بینایی می دانند.به عبارت دیگر هدف از ایجاد این رشته بررسی دید و ساختارهای مربوط به آن است که برای کشف اختلالات بینایی و تجویز عدسی‌های مناسب یا دیگر وسایل کمک‌کننده به بینایی،تمرین‌های چشمی برای جبران کاستی‌های دید می باشد. تحصیل در رشته بینایی‌ سنجی‌ در مقاطع‌ کارشناسی‌، کارشناسی‌ ارشد و دکتری امکان پذیر می باشد.رشته بینایی سنجی در مقطع‌ کارشناسی گرایش‌ خاصی‌ ندارد و به‌ صورت‌ عمومی‌ ارائه‌ می‌ شود.اما در مقطع ارشد و دکتری گرایش های‌ تخصصی‌ مانند ناهنجاری های‌ دید دو چشمی‌ و تمرینات‌ اپتومتریک‌، وسایل‌ کمک‌ بینایی‌ و تجویز لنزهای‌ نامرئی‌ را در بر می گیرد. حدود 80 درصد از فارغ التحصیلان رشته بینایی سنجی جذب بازار کار می شوند و می توانند در مراکز درمانی، مجتمع های توانبخشی، درمانگاه ها مشغول به کار شوند.در ادامه مطلب برای شما علاقه مندان این رشته چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 – 96 را قرار داده ایم.در صورت هر گونه مشکل در انتخاب رشته کنکور سراسری 96  می توانید با مشاوران ما مشورت کنید.

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1205 رتبه کشوری : 3536
نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 72%
معارف 74%
زبان 62%
زمین شناسی 6%
ریاضیات 34%
زیست شناسی 64%
فیزیک 72%
شیمی 46%

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2598 رتبه کشوری : 8245
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 55%
معارف 91%
زبان 34%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 30%
زیست شناسی 62%
فیزیک 44%
شیمی 40%

رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری مشهد منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3715 رتبه کشوری : 7785
نام درس درصد
ادبیات فارسی 61%
عربی 87%
معارف 73%
زبان 34%
زمین شناسی 8%
ریاضیات 36%
زیست شناسی 50%
فیزیک 45%
شیمی 38%

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری مشهد منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1763 رتبه کشوری : 9027
نام درس درصد
ادبیات فارسی 74%
عربی 35%
معارف 74%
زبان 20%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 12%
زیست شناسی 75%
فیزیک 29%
شیمی 33%

درصد و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری مشهد منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1466 رتبه کشوری : 7712
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 78%
معارف 54%
زبان 55%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 46%
زیست شناسی 50%
فیزیک 53%
شیمی 49%

درصد و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1877 رتبه کشوری : 5659
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 45%
معارف 79%
زبان 50%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 75%
زیست شناسی 58%
فیزیک 59%
شیمی 26%

کارنامه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3040 رتبه کشوری : 6388
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 14%
معارف 85%
زبان 74%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 59%
زیست شناسی 64%
فیزیک 63%
شیمی 25%

کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری شهید بهشتی  منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1438 رتبه کشوری : 7600
نام درس درصد
ادبیات فارسی 71%
عربی 78%
معارف 70%
زبان 19%
زمین شناسی 8%
ریاضیات 23%
زیست شناسی 52%
فیزیک 54%
شیمی 51%

کارنامه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 850 رتبه کشوری : 4937
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50%
عربی 85%
معارف 75%
زبان 84%
زمین شناسی 14%
ریاضیات 59%
زیست شناسی 36%
فیزیک 56%
شیمی 42%

رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری زاهدان منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2612 رتبه کشوری : 8302
نام درس درصد
ادبیات فارسی 70%
عربی 76%
معارف 73%
زبان 14%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 19%
زیست شناسی 72%
فیزیک 42%
شیمی 25%

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری زاهدان منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 10227 رتبه کشوری : 21931
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 26%
معارف 56%
زبان 42%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 0%
زیست شناسی 59%
فیزیک 63%
شیمی 43%

درصد و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری زاهدان منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6275 رتبه کشوری : 27222
نام درس درصد
ادبیات فارسی 69%
عربی 59%
معارف 55%
زبان 51%
زمین شناسی 4%
ریاضیات 27%
زیست شناسی 24%
فیزیک 25%
شیمی 27%

درصد و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری زاهدان منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1091 رتبه کشوری : 6117
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 24%
معارف 85%
زبان 54%
زمین شناسی 30%
ریاضیات 23%
زیست شناسی 52%
فیزیک 44%
شیمی 58%

کارنامه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران  منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2949 رتبه کشوری : 6202
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 71%
معارف 76%
زبان 70%
زمین شناسی 5%
ریاضیات 64%
زیست شناسی 46%
فیزیک 37%
شیمی 43%

کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3601 رتبه کشوری : 7556
نام درس درصد
ادبیات فارسی 37%
عربی 76%
معارف 54%
زبان 58%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 54%
زیست شناسی 44%
فیزیک 78%
شیمی 46%

رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1689 رتبه کشوری : 8719
نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 59%
معارف 60%
زبان 67%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 56%
زیست شناسی 52%
فیزیک 46%
شیمی 33%

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1535 رتبه کشوری : 8012
نام درس درصد
ادبیات فارسی 65%
عربی 70%
معارف 50%
زبان 22%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 28%
زیست شناسی 65%
فیزیک 27%
شیمی 54%

رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1627 رتبه کشوری : 8429
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50%
عربی 46%
معارف 67%
زبان 35%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 29%
زیست شناسی 68%
فیزیک 62%
شیمی 31%

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 95 – 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 95 – 96 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – مشاوره تحصیلی تلفنی – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور 97 – مشاوره تلفنی کنکور – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – دندانپزشکی بدون کنکور – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی – مصاحبه دکتری سراسری 96 – پرستاری بدون کنکور – ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 – راهنمای دریافت امریه سربازی – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه – حذفیات کنکور 96 – منابع کنکور تجربی 97 – جمع بندی کنکور 96 – بهترین منابع کنکور 97 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 – میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان – میزان شهریه دانشگاه آزاد 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 کارشناسی ارشد و دکتری – کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96  – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد 96 – بودجه بندی کنکور 96 – تاریخ برگزاری کنکور 96 – جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 96 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – مشاوره کنکور 97 – اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا – شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان – میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 – میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت – بهترین دی وی دی های کنکور – کارنامه سبز کنکور چیست – اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری 96 – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد 95 – 96 – شرایط دکتری بدون آزمون – شرایط تحصیل پزشکی در کانادا – انتخاب رشته نهم به دهم – شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان – میزان تاثیر معدل در کنکور 97 – ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 – شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون – میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 – شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 96 – 97 – دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی – شرایط رشته های دارای تعهد خدمت – شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد – از شیمی دارویی به داروسازی – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 – ثبت نام مدارس شاهد 96 – 97 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – کنکور ریاضی 96 – کنکور انسانی 96 – آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 95 – 96 – تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 – 97 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کنکور هنر 96 – کنکور منحصرا زبان 96 – ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97 – کنکور تجربی 96 – اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 – اعلام نتایج کنکور سراسری 96 – هوشبری بدون کنکور – مامایی بدون کنکور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *